ข้อมูล eBook

ชื่อ: สิ้นทางสายไหม

ผู้แต่ง: จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เส้นทางสายไหมไหลเลื้อยผ่านไปตรงหัวใจของทวีปเอเซีย ทอดข้ามระหว่างจีนทางตะวันออกกับปาร์เธียและโรมทางตะวันตกซึ่งมีระยะทางถึง 1 ใน 4 ของความยาวเส้นศูนย์สูตร ทั้งมั่งคั่งและง่อนแง่นเกินกว่าที่จะมีสันติภาพอันยืนยาว...