ข้อมูล eBook

ชื่อ: หุบเหวมรณะ : ทางออกวิกฤตการเงินโลกและไทย

ผู้แต่ง: ปิยศักดิ์ มานะสันต์, ดร.

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา