ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เล่ม 1

ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ สุภาพ

สำนักพิมพ์: คุณสุชาติ สุภาพ

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา