ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3

ผู้แต่ง: ผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร

สำนักพิมพ์: วังอักษร

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา