ข้อมูล eBook

ชื่อ: 222 ข้อคิดพิชิตทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา

ผู้แต่ง: เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่คนทำงานทั่วไป ผู้ที่กำลังหางาน และผู้ที่ว่างงาน ที่ต้องการเป็นเถ้าแก่ที่อยากพัฒนาตัวเองสู่เถ้าอก่มืออาชีพ ต่อยอดมาจากหนังสือ 202 คิดวิธทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา ตรงที่เทคนิคเทคนิคสู่ความเป็นเถ้าแก่ในมุมมองที่กว้างขึ้น โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่น การเตรียมระบบความคิดและพัฒนาจิตใจเพื่อเป็นเถ้าแก่ บริหารการตลาด บริหารการเงินและการบัญชี บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น พร้อมยกตัวอย่างเถ้าแก่ที่ประสบความสำเร็จจริง เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา หลักการ การประยุกต์ และการปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง