ข้อมูล eBook

ชื่อ: Smarter Meeting เทคนิคการประชุมที่เหนือชั้น

ผู้แต่ง: ณรงค์วิทย์ แสนทอง

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 6

เนื้อหา

พบกับการประชุมรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพที่จะทำให้ท่านลืมบรรยากาศการประชุมรูปแบบเก่าๆ ไปเลย และนำเสนอเทคนิค แนวทาง และตัวอย่างเท่าที่มีประสบการณ์ แล้วนำมาผสมผสานกับความคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ หนังสือเล่มนี้เล่มนี้จึงขอทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดของผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ให้สามารถพัฒนาระบบการประชุมในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Smarter Meeting ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน