ข้อมูล eBook

ชื่อ: 108 สิ่ง มิ่งมงคลจีน

ผู้แต่ง: ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: พยากรณ์-โหราศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวอันน่าสนใจมากมายเกี่ยวกับสัญลักษณ์มงคลต่างๆ ของจีนกว่า 108 สิ่ง พร้อมให้คำอธิบายถึงที่มาและความหมายของสัญลักษณ์มงคลต่างๆ ของจีนโดยสังเขป แยกออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า มีใจความของเนื้อหาที่กระชับ แต่ละเรื่องจบลงในตัวเอง มีขนาดของข้อความไม่เยิ่นเย้อยาวไปหรือสั้นจนเกินไป ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่สนใจก่อนหลังได้ตลอดเวลา