ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับสมบูรณ์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คู่มือเล่มนี้ช่วยให้ผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จะต้องนำไปในวันสอบ รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ ในการสอบ และแนวข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงกฎหมายจราจรและเครื่องหมายจราจรที่สำคัญ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ควรทราบไว้