ข้อมูล eBook

ชื่อ: 167 Tips & Tricks Microsoft Office 2010

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมสารพัดทิปเด็ดเคล็ดลับทางลัดเพื่อการใช้งาน Microsoft Office 2010 อย่างรวดเร็ว พร้อมกับความสามารถต่างๆ ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้งาน ทั้ง Word, Excel, PowerPoint และ Outlook อธิบายด้วยภาพละเอียดทุกขั้นตอน Step by Step โดยมีตัวอย่างการใช้งานที่หลากหลาย สามารถเข้าใจได้ง่าย และปฏิบัติตามได้ทันที