ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: รู้ศัพท์ 300 คำ ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

ผู้แต่ง: กีรติกร สุริยพฤกษ์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ 300 คำ มาผสมผสานกับไวยากรณ์พื้นฐาน แล้วนำมาประยุกต์ให้เกิดเป็นประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถาม ที่เราๆ ท่านๆ ใช้ในการ “พูด อ่าน เขียน” กันจริงๆ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย รวมทั้งยังมีแบบทดสอบวัดความเข้าใจในส่วนท้ายของแต่ละบทอีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-12-08 00:25
2021-03-11 00:14
2021-03-04 18:47
2021-03-04 18:46
2021-03-02 00:01
2020-12-13 00:59