ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVAสำหรับ Android Apps

สำนักพิมพ์: บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

คู่มือเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาประกอบด้วย2 ส่วนใหญ่ๆ คือ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA และพื้นฐานการพัฒนา Android Apps ด้วย Android Studio เริ่มต้นจากหลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับมือใหม่ ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพัฒนา Android Apps อย่างง่ายขึ้นมา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-03-04 18:47
2021-03-04 18:46
2020-12-13 00:59
2020-10-17 00:44