ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ๑๐๐ บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 7

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวชีวิตและการทำงาน ของ "ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์" ผู้อุทิตตนให้กับคนยากไร้และไม่เคยหยุดพัฒนางานด้านการศึกษา เจ้าของรางวัลแมกไซไซสาขาผู้นำชุมชน พร้อมบันทึกปาฐกถาของนายแพทย์กระแส ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ ที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลต่างๆ ประสบความสำเร็จ สู่ปณิธานการจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำไทย ไชน่า เอเชีย ที่ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นเอกฉันท์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-03-04 18:47
2021-03-04 18:46
2020-12-13 00:59