ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

 หนังสือ "พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ" เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะ คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ การทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปโลหะก้อน การขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะแบบพิเศษ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานขึ้นรูปโลหะ และไตรโบโลยี นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับวิศวกรที่ทำงานด้านการออกแบบแม่พิมพ์โลหะอีกด้วย เหมาะสำหรับนักเรียน และนักศึกษาใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตร ปวช. ปวส. และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-03-04 18:47
2021-03-04 18:46